• Stay Connected

โปรโมชั่นใหม่จากทาง Dtac ใจดีให้ยืมบีบี

Posted On Sep 15 2011  -   17:31    Post By WHITE_-VALENTINE

โปรโมชั่นใหม่จากทาง Dtac ใจดีให้ยืมบีบี

   เคยไหมครับที่เพื่อนๆชอบลืมเติมเงินให้กับบีบี จนกระทั่งมันตัด แล้วก็มาเอ๊ะ.. มันหมดแล้วหรอลืมเลย แน่นอนครับผมว่าใครหลายๆคนเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นกันหลายๆคน Dtac จึงมีโปรโมชั่นใหม่ออกมาครับรับรองว่าโดนใจสาวกบีบีขี้ลืมอย่างแน่นอนโปรโมชั่นคือ Dtac ใจดีให้ยืมบีบี นั้นเองครับมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ

 

 
อันตราค่าบริการ

    ค่าแพ็กเกจบริการเสริม Blackberry 23 บาท และค่าธรรมเนียมครั้งละ 2 บาท (ค่าแพ็กเกจและค่าธรรมเนียม 25 บาท) ระบบจะทำการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ เมื่อหมายเลขได้มีการเติมเงินในระบบ

รายละเอียดต่างๆ

1. บริการใจดีให้ยืม บีบี จัดให้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินที่ใช้โทรศัพท์ BlackBerry® ซึ่งบริการนี้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554
2. ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าแพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry 23 บาท และค่าธรรมเนียมครั้งละ 2 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยระบบจะหักค่าแพ็กเกจบริการเสริมและค่าธรรมเนียมหลังการเติมเงินครั้งถัดไป โดยระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ 25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากเลขหมายของผู้ใช้บริการ
3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้แพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry นานสูงสุดถึง 2 วัน โดยบริการจะสิ้นสุดในเที่ยงคืนวันถัดไป นับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันทาง SMS และรับสิทธิการใช้งาน BlackBerry Service ร่วมกับบริการอื่นๆ ภายในประเทศได้ดังนี้
         – BlackBerry® Messenger
         – Instant Messaging (Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk, AOL และ ICQ)
         – Push eMail (BlackBerry eMail, free Web eMail – @google.com, @yahoo.com, @hotmail.com, @msn.com, WindowsLive.com และ POP3/IMAP/OWA)
         – Social Networking (Facebook, Flickr, MySpace และ Twitter)
         – BlackBerry Browser
         – การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Happy internet ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry นี้ หากมีการใช้งานระบบจะคิดค่าบริการ Happy internet ในอัตราค่าบริการตามแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตที่มี
          – ศึกษารายละเอียดการใช้งาน BlackBerry เพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtac.co.th/blackberry
4. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ
           – ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนี้ได้ จะต้องเปิดบริการต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 90 วัน หรือมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 วัน
           – ผู้ใช้บริการต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาทขึ้นไป
           – ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนี้ได้ 4 ครั้งต่อเดือน
           – ผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม หรือ ใจดีให้ยืม บีบี หรือ วัคซีน จะต้องคืนเงินพร้อมค่าธรรมเนียม และไม่มียอดค้างชำระก่อนใช้บริการนี้
5. แพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry นี้สามารถสมัครผ่านบริการใจดีให้ยืม บีบี ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางอื่นได้
6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีเจตนาทุจริต ฝ่าฝืนต่อสัญญาการใช้บริการ โดยผู้ให้บริการสามารถยกเลิกหรือระงับบริการนี้ และจะดำเนินการตามกฎหมายตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
7. ให้บริการโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 (เดิมเลขที่ บมจ.526) สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท)

Leave a Reply

Recent Entries